Hàng cao cấp là những sản phẩm có hệ số co giãn thu nhập của nhu cầu lớn hơn 1. Điều này hàm ý thu nhập tăng, tỷ trọng thu nhập để mua sản phẩm đó cũng tăng. Những sản phẩm có hệ số co giãn thu nhập nhỏ hơn 1 được coi là hàng thiết yếu hay nhu yếu phẩm.

Hiển thị một kết quả duy nhất