Với những đặc tính riêng biệt của từng model khác nhau, máy tính đã khiến con người làm việc dễ dàng hơn. Trước khi đưa ra quyết định mua một chiếc máy tính, người dùng thường quan tâm đến ba yếu tố: Độ tin cậy thương hiệu, khả năng và hiệu suất. Nói đến độ tin cậy thương hiệu, chúng ta có thể liệt ra nhiều thương hiệu hàng đầu trong làng công nghệ Thế giới.

Hiển thị một kết quả duy nhất